Правила користування житловими будинками

Правила користування житловими будинками

Стосовно правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями

Відповідно до п. 2 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями» власники приватизованого житла в багатоквартирних будинках (до них належать і власники квартир у кооперативних будинках та викуплених квартир) є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання і повинні сплачувати свою частку витрат у загальних квартирах на утримання будинку (житла) та прибудинкової території пропорційно до займаної площі.
Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій зобов’язані сплачувати як квартиронаймачі, так і власники викуплених та приватизованих квартир.
До послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій належать: підготовка до весняно-літнього та осінньо-зимового періодів, прочистка димарів та газоходів, наладка та регулювання технічного обладнання будинку, обстеження стану несучих і огороджувальних конструкцій, прибирання сходових кліток, прибудинкової території, вивезення сміття, освітлення місць загального користування, обслуговування ліфтів та інше.
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» тарифи на житлово-комунальні послуги затверджує орган місцевого самоврядування.
Цим Законом визначено, що відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.
Типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 та від 21.07.2005 № 630.
Відповідно до ст. 29 зазначеного Закону України договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.
У разі якщо балансоутримувач не є виконавцем цих послуг, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншими виконавцями. Договорами передбачаються права, обов’язки та відповідальність кожної із сторін. Спори вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
Надання дотацій із державного бюджету України на житлово-комунальні послуги чинним законодавством не передбачено.

www.dbn.com.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2006 р. N 45

ЗМІНИ, що вносяться до
постанови Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1992 р. N 572

1. Ці Правила визначають порядок користування приміщеннями житлових будинків.

2. Користування приміщеннями житлових будинків здійснюється згідно з свідоцтвом на право власності або договором найму (оренди).

3. Використовувати житлові приміщення для провадження господарської діяльності промислового характеру заборонено.

4. Власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків мають право на:

 • своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;
 • відшкодування збитків, завданих їх майну та/або приміщенням, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров’ю внаслідок незадовільного утримання будинку або ненадання чи надання не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства;
 • переобладнання і перепланування житлових і підсобних приміщень, балконів і лоджій за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, з дозволу власника будинку (квартири) та органу місцевого самоврядування, виданого в установленому порядку.
 • 5. Власник квартири має право за погодженням з членами сім’ї здавати внайм (в оренду) квартиру або кімнату квартири та укладати інші договори відповідно до законодавства. Користування наймачем (орендарем) квартири (кімнати) здійснюється згідно з договором найму (оренди).

  6. З метою виконання функцій із забезпечення утримання та використання власного, неподільного і загального майна власники квартир можуть утворювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до законодавства.

  7. Власник та наймач (орендар) квартири зобов’язаний:

 • укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем відповідно до типового договору;
 • оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;
 • дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;
 • проводити за власні кошти ремонт квартири (наймач (орендар) — згідно з договором найму (оренди);
 • використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання;
 • не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання будинку, порушують умови проживання громадян;
 • дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах;
 • утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними;
 • не захаращувати сходові клітки, позаквартирні коридори, колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні приміщення будинку, підтримувати чистоту і порядок в ньому.
 • 8. Ремонт квартири, викликаний проведенням ремонту житлового будинку, встановленням додаткового обладнання або іншими причинами, не залежними від власника, наймача (орендаря) квартири, здійснюється власником будинку.

  9. У приміщеннях житлових будинків заборонено:

 • зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;
 • голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з двадцять другої до восьмої години;
 • проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом. Власник, наймач (орендар) приміщення, в якому передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Рівень шуму, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм;
 • утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю, і бджіл;
 • 10. Мешканці квартири, в якій проживає два і більше співвласники, наймачі (орендарі):

 • мають рівні права на користування підсобними приміщеннями і обладнанням;
 • можуть обирати відповідальну за виконання встановлених правил особу;
 • встановлюють за узгодженням порядок використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання;
 • розподіляють за узгодженням загальні витрати на оплату житлово-комунальних та інших послуг.
 • У разі коли між мешканцями квартири відсутня згода щодо оплати житлово-комунальних та інших послуг плата розподіляється:

  • за електроенергію при загальному лічильнику — пропорційно потужності побутового електричного обладнання кожного співвласника, наймача (орендаря);
  • за газ, водопостачання та водовідведення, освітлення підсобних приміщень — за чисельністю членів сім’ї, що проживають у квартирі, та осіб, які проживають у квартирі більше ніж місяць;
  • за послуги з централізованого опалення, утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій — за встановленими тарифами відповідно до опалювальної та загальної площі приміщення, яким користується співвласник, наймач (орендар).
  • 11. Власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків несуть відповідальність згідно із законодавством.

   12. Балансоутримувач житлового будинку або уповноважена ним особа несе відповідальність перед власником, наймачем (орендарем) приміщення житлового будинку в разі:

  • ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків;
  • зниження якісних показників послуг, порушення встановлених договором строків усунення несправностей або перевищення допустимих перерв у наданні послуг — шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством.
  • 13. Спори, що виникають під час користування приміщеннями житлових будинків, розв’язуються шляхом проведення переговорів між учасниками спору або у судовому порядку.

   law.leschishin.org

   Перепланування квартири: що можна, а що не можна

   Багато власників квартир зі стандартним плануванням незадоволені тими базовими даними, які їм надані. І це цілком зрозуміло, адже житлова площа часто буває розділена таким чином, що проживання для сім’ї стає некомфортним. Якщо вашою метою є перепланування квартири: що можна, а що не можна – один з найпоширеніших питань на даному етапі.

   Практично всі зміни, які мешканці багатоквартирних будинків можуть собі дозволити, контролюється на законодавчому рівні. Тому основа будь-якої діяльності – Житловий Кодекс.

   І так, відповідно до статті 100 Житлового кодексу Української РСР (в редакції від 04.06.2017року) виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

   Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не передбачено договором найму (оренди).

   Відповідно до статті 152 ЖК виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребує отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

   Разом з тим, заборонено проводити будь-які будівельні роботи, спрямовані на руйнування або погіршення технічних характеристик несучих стін (часткове руйнування, потоншення, створення додаткових навантажень). Для того щоб перепланування було проведено безпечно для всіх проживаючих в будинку, зверніться до технічного паспорту квартири. Всі несучі стіни позначені на плані.

   Заборона встановлена не тільки на знесення цих стін, але і створення на них додаткових навантажень. Встановлення будь-яких важких перегородок потребує отримання відповідного дозволу. У разі перепланування квартири без узгодження з контролюючими органами, передбачається відповідальність у вигляді штрафу.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1104 затверджено перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл зокрема на:
   – перепланування квартир у багатоквартирних житлових будинках та кімнат у гуртожитках, а також об’єктів громадського призначення із збереженням несучої конструкції, без перевищення допустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог, державних будівельних норм, місцевих правил забудови;
   – відновлення або посилення чи поліпшення окремих конструкцій будівель та споруд, зокрема таких, що перебувають в аварійному стані, без зміни їх функціонального призначення і архітектурного вигляду;
   – установлення приладів для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної води;
   – улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів;
   – збільшення житлової чи допоміжної площі шляхом демонтажу перегородок, комор, печей, камінів, грубок, вітрин, засклення балконів і лоджій.

   Оскільки для перепланування та переобладнання не вимагається відповідний дозвіл, необхідно розібратися що ж відноситься до елементів даного виду робіт.

   Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України 17.05.2005 N76 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за N 927/11207 перепланування – до елементів перепланування жилих приміщень належать: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків.

   Переобладнання – улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.

   Тож можна зробити висновок, що для таких видів робіт як (перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків, улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів) в силу вимог ст. 100, 152 ЖК Української РСР та постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1104 дозвіл не вимагається.

   Відповідно до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572 власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гуртожитків мають право зокрема на: переобладнання і перепланування житлових приміщень відповідно до статей 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР.

   Постановою Кабінету Міністрів від 28.12.2016 №1024, було внесено зміни до Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Зокрема, постановою передбачено, що власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гуртожитків мають право на переобладнання і перепланування свого помешкання на підставі стст.100 і 152 Житлового кодексу УРСР.

   Відповідно до згаданих статей виконання наймачем та власниками робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку, житлового приміщення та житлового приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потребує отримання документів, що надають право на їх проведення. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потрібне.

   Більше того, вказаною постановою була скасована необхідність отримання дозволів на перепланування та переобладнання житлових будинків і гуртожитків, проте залишилися певні обмеження.
   Так, відповідно до ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об’єктів благоустрою – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   І на останок, відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій власник, наймач (орендар) жилого будинку, жилого чи нежилого у жилому будинку приміщення, що припустив самовільне переобладнання або перепланування, що призводить до порушення конструктивних елементів або засобів протипожежного захисту, зобов’язаний за свій рахунок привести це приміщення до попереднього стану.

   У разі, якщо самовільне перепланування або переобладнання приводить до погіршення технічного стану жилого будинку в цілому та порушуються права інших споживачів, зазначені роботи виконуються виконавцем послуг, питання відшкодування вартості цих робіт власником, наймачем (орендарем) жилого будинку, жилого чи нежилого у жилому будинку приміщення вирішується у судовому порядку.

   styknews.info

   Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

   Юридична бібліотека України

   Популярні розділи

   Всього на сайті:

   Дисертацій з права онлайн: 62

   Підручників з права онлайн: 37

   НПК кодексів України онлайн: 16

   Коментарі кодексів

   Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

   Галузі права

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • Умовивикористання матеріалу. З питання авторського права звертайтеся на:mego-infoo@yandex.ru.
  • Стаття 179. Додержання вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями

   Користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов´язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

   Коментованою статтею передбачається, що користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов´язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями. На виконання даного положення постановою КМ України від 8 жовтня 1992 року N 572 було затверджено Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків. Даним актом передбачається, що користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків здійснюється згідно з свідоцтвом на право власності або договором найму (оренди). Використовувати житлові приміщення для провадження господарської діяльності промислового характеру заборонено.

   Власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гуртожитків мають право на:

   — своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;

   — відшкодування збитків, завданих їх майну та/або приміщенням, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров´ю внаслідок незадовільного утримання будинку, гуртожитку або ненадання чи надання не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства;

   — переобладнання і перепланування житлових і підсобних приміщень, балконів і лоджій за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, гуртожитку, з дозволу власника будинку (квартири), власника гуртожитку (житлового приміщення у гуртожитку) та органу місцевого самоврядування, що видається в установленому порядку.

   Власник квартири, житлового приміщення у гуртожитку має право за погодженням з членами сім´ї здавати в найм (в оренду) квартиру, житлове приміщення у гуртожитку або кімнату квартири та укладати інші договори відповідно до законодавства. Користування наймачем (орендарем) квартирою, житловим приміщенням у гуртожитку (кімнатою) здійснюється згідно з договором найму (оренди).

   З метою виконання функції із забезпечення належного рівня утримання та використання неподільного і загального майна власники квартир, власники житлових приміщень у гуртожитку можуть утворювати об´єднання співвласників багатоквартирного будинку, об´єднання співвласників гуртожитку відповідно до законодавства.

   Власник та наймач (орендар) квартири, житлового приміщення у гуртожитку зобов´язаний:

   — укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем відповідно до типового договору;

   — оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

   — дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;

   — проводити за власні кошти ремонт квартири, житлового приміщення у гуртожитку (наймач (орендар) — згідно з договором найму (оренди);

   — використовувати приміщення житлового будинку і гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання;

   — не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання будинку, гуртожитку, порушують умови проживання громадян;

   — дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, житловому приміщення у гуртожитку, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними;

   — не захаращувати сходові клітки, позаквартирні коридори, колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні приміщення будинку, гуртожитку, підтримувати чистоту і порядок в ньому.

   Ремонт квартири, житлового приміщення у гуртожитку, викликаний проведенням ремонту житлового будинку, гуртожитку, встановленням додаткового обладнання або іншими причинами, не залежними від власника, наймача (орендаря) квартири, житлового приміщення у гуртожитку, здійснюється власником будинку, гуртожитку.

   У приміщеннях житлових будинків і гуртожитків заборонено:

   — зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

   — голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з двадцять другої до восьмої години;

   — проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом. Власник, наймач (орендар) приміщення, в якому передбачається проведення ремонтних робіт, зобов´язаний повідомити мешканців прилеглих квартир, житлових приміщень у гуртожитку про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир, житлових приміщень у гуртожитку ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Рівень шуму, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм;

   — утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю, і бджіл.

   mego.info

   Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків

   ДСТУ 8705:2017 Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови

   ДСТУ EN 16348:2017 Газова інфраструктура. Система керування безпекою (SMS) газотранспортної інфраструктури та система керування цілісністю трубопроводу (PIMS). Функційні вимоги (EN 16348:2013, IDT)

   Індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2018 року

   У великих містах будуть створюватися транспортно-пересадочні вузли для зручної та швидкої пересадки пасажирів між різними видами транспорту

   Дозвіл на скління балконів та лоджій при проектуванні будинків

   Зареєстровано законопроект про скасування корупційної формули Роттердам +

   Інформаційний бюлетень БУДСТАНДАРТ Online. Випуск №2 2018

   Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
   необхідно авторизуватись.

   • Інформація про документ
   • Посилання на документи
   • Посилання з інших документів
   • У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

    Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

    ЗАТВЕРДЖЕНІ
    постановою Кабінету Міністрів України
    від 8 жовтня 1992 р. N 572
    (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
    від 24 січня 2006 р. N 45)

    ПРАВИЛА
    користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків

    (назва у редакції постанови Кабінету
    Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    (Текст Правил після слів «житловий будинок» та «квартира» в усіх відмінках і формах числа доповнено відповідно словами «і гуртожиток» та «житлове приміщення у гуртожитку» у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 року N 5)

    1. Ці Правила визначають порядок користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, на які поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (далі — гуртожитки).

    (пункт 1 у редакції постанови Кабінету
    Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    2. Користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків здійснюється згідно з свідоцтвом на право власності або договором найму (оренди).

    4. Власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гуртожитків мають право на:

    своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;

    відшкодування збитків, завданих їх майну та/або приміщенням, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров’ю внаслідок незадовільного утримання будинку, гуртожитку або ненадання чи надання не в повному обсязі послуг, відповідно до законодавства;

    (абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
    постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    переобладнання і перепланування житлових і підсобних приміщень, балконів і лоджій за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, гуртожитку, з дозволу власника будинку (квартири), власника гуртожитку (житлового приміщення у гуртожитку) та органу місцевого самоврядування, що видається в установленому порядку.

    (абзац четвертий пункту 4 у редакції постанови
    Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    5. Власник квартири, житлового приміщення у гуртожитку має право за погодженням з членами сім’ї здавати внайм (в оренду) квартиру, житлове приміщення у гуртожитку або кімнату квартири та укладати інші договори відповідно до законодавства. Користування наймачем (орендарем) квартири, житлового приміщення у гуртожитку (кімнати) здійснюється згідно з договором найму (оренди).

    6. З метою виконання функції із забезпечення належного рівня утримання та використання неподільного і загального майна власники квартир, власники житлових приміщень у гуртожитку можуть утворювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників гуртожитку відповідно до законодавства.

    (пункт 6 у редакції постанови Кабінету
    Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    7. Власник та наймач (орендар) квартири, житлового приміщення у гуртожитку зобов’язаний:

    укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем відповідно до типового договору;

    оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

    дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, пожежної і газової безпеки, санітарних норм і правил;

    проводити за власні кошти ремонт квартири, житлового приміщення у гуртожитку (наймач (орендар) — згідно з договором найму (оренди);

    використовувати приміщення житлового будинку і гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання;

    не допускати виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання будинку, гуртожитку, порушують умови проживання громадян;

    (абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
    постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах; утримувати тварин у квартирі, житловому приміщення у гуртожитку, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними;

    не захаращувати сходові клітки, позаквартирні коридори, колясочні, ліфтові шахти, горища, підвали та інші допоміжні приміщення будинку, гуртожитку, підтримувати чистоту і порядок в ньому.

    (абзац дев’ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
    постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    8. Ремонт квартири, житлового приміщення у гуртожитку, викликаний проведенням ремонту житлового будинку, гуртожитку, встановленням додаткового обладнання або іншими причинами, не залежними від власника, наймача (орендаря) квартири, житлового приміщення у гуртожитку, здійснюється власником будинку, гуртожитку.

    (пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
    Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    9. У приміщеннях житлових будинків і гуртожитків заборонено:

    зберігати вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети;

    голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму з двадцять другої до восьмої години;

    проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом. Власник, наймач (орендар) приміщення, в якому передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир, житлових приміщень у гуртожитку про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир, житлових приміщень у гуртожитку ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Рівень шуму, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм;

    утримувати на балконах і лоджіях тварин, зокрема птицю, і бджіл;

    10. Мешканці квартири, житлового приміщення у гуртожитку, в яких проживає два і більше співвласники, наймачі (орендарі):

    (абзац перший пункту 10 у редакції постанови
    Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    мають рівні права на користування підсобними приміщеннями і обладнанням;

    можуть обирати відповідальну за виконання встановлених правил особу;

    встановлюють за узгодженням порядок використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання;

    розподіляють за узгодженням загальні витрати на оплату житлово-комунальних та інших послуг.

    За умови відсутності поквартирного (покімнатного) обліку та відсутності згоди між мешканцями квартири, житлового приміщення у гуртожитку щодо оплати житлово-комунальних та інших послуг плата розподіляється:

    (абзац шостий пункту 10 у редакції постанови
    Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    за електроенергію при загальному лічильнику — пропорційно потужності побутового електричного обладнання кожного співвласника, наймача (орендаря);

    за газ, водопостачання та водовідведення, освітлення підсобних приміщень — за чисельністю членів сім’ї, що проживають у квартирі, житловому приміщені у гуртожитку, та осіб, які проживають у квартирі, житловому приміщені у гуртожитку більше ніж місяць;

    за послуги з централізованого опалення, з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій — за встановленими тарифами відповідно до опалюваної та загальної площі приміщення, яким користується власник, співвласник, наймач (орендар).

    (абзац дев’ятий пункту 10 у редакції постанови
    Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 р. N 5)

    11. Власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків і гуртожитків несуть відповідальність згідно із законодавством.

    12. Балансоутримувач житлового будинку і гуртожитку або уповноважена ним особа несе відповідальність перед власником, наймачем (орендарем) приміщення житлового будинку і гуртожитку в разі:

    ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю, — шляхом відшкодування збитків;

    зниження якісних показників послуг, порушення встановлених договором строків усунення несправностей або перевищення допустимих перерв у наданні послуг — шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством.

    13. Спори, що виникають під час користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, розв’язуються шляхом проведення переговорів між учасниками спору або у судовому порядку.

    (Правила в редакції постанови Кабінету
    Міністрів України від 24.01.2006 р. N 45)

    Додаток
    до Правил користування приміщеннями
    житлових будинків і прибудинковими
    територіями

    ТИПОВИЙ СТАТУТ ТОВАРИСТВА (ОБ’ЄДНАННЯ)
    ВЛАСНИКІВ КВАРТИР (БУДИНКІВ)

    Додаток до Правил користування приміщеннями
    житлових будинків і прибудинковими територіями
    втратив чинність
    (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
    від 31 липня 1995 року N588)

    Для більш зручної роботи з текстом документа
    (друк документа, пошук по тексту, зміст) необхідно авторизуватися.

    online.budstandart.com

  Смотрите так же:

  • Правило басиста Правила ВСЕХ музыкантов рок-группы))))) Добавлено: 2009-08-04 11:33:23 Правила вокалиста: 1) Вокалист всегда тру и прав во всем; 2) Во всем виноват микрофон или барабанщик; 3) Вокалист тру, даже если не знает инструментов (ему это не […]
  • Договор купли продажи авто сумма в договоре Какую сумму писать в договоре-купли продажи авто, чтобы не платить налоги? Вокруг вопроса о том, какую сумму можно писать в договоре купли-продажи автомобиля, чтобы потом продавцу не надо было платить налог, собрано огромное число мифов и […]
  • Оформить карту в втб Дебетовая Мультикарта ВТБ Процент на остаток по карте до 6% Проценты начисляются на остаток средств на мастер-счете в рублях в зависимости от суммы покупок по картам: от 5 тыс. до 15 тыс. руб. – 1% годовых, от 15 тыс. до 75 тыс. руб. – […]
  • Представление на пенсию бланк в рб Представление на пенсию бланк в рб 1. По трудовой книжке Дата заполнения трудовой книжки «__» _______ 19__ г. 2. Работа в колхозе 3. По другим документам ИТОГО стажа по другим документам ___________ лет __________ мес. ___________ дн. […]
  • Правила chinese checkers Настольная игра китайские шашки (халма) Настольная игра "Китайские шашки" (или как ее еще называют халма) - стратегическая игра для 2-6 человек. Подготовка: Каждый игрок берёт фишки определённого цвета (6-10 шт.) и ставит их на один из […]
  • Фирмы по разрешению на работу Разрешение на работу Стоимость оформления разрешения на работу в нашей компании составляет 16 900 руб. Срок — 15 рабочих дней. Звоните: +7 (931) 580-33-39. Можно оплатить в два этапа в беспроцентную рассрочку : - 1 этап: 10 000 руб. […]