Патент оформлення

Порядок оформлення заявки на отримання патенту України на винахід (корисну модель)

1. Заявником заповнюється і подається (особисто, поштою чи Е-mail) Патентному повіреному заявка, де вказуються його реквізити і описується суть предмету захисту (технічне рішення, ідея).

2. Патентний повірений проводить регіональну реєстрацію поданої заявки, розрахунок витрат по державній реєстрації винаходу і отриманню патенту України, оформляє кошторис витрат з проектом договору на виконання робіт по правовому захисту винаходу.

3. Заявник подає Патентному повіреному підписаний договір, кошторис, довіреність і додаткові матеріали (при наявності), що підтверджують патентоспроможність (новизну і промислову придатність) технічного рішення.

4. Заявник оплачує Патентному повіреному передбачений договором аванс — 50% суми договору.

5. Патентний повірений виконує роботи по дослідженню предмета захисту і оформленню документів на державну реєстрацію (протягом одного місяця за звичайним тарифом):
— аналіз предмета захисту і визначення системи захисту його складових;
— класифікація технічних рішень предмета захисту відповідно до Міжнародної патентнї класифікації;
— патентно-iнформацiйнi дослідження, пошук аналогів i визначення прототипу з використанням національної бази Укрпатенту, бази Роспатенту чи міжнародних БД;
— визначення форми представлення технічного рішення на реєстрацію і системи його захисту;
— оформлення заяви, опису, формули, креслень, реферату та ін. заявочних матеріалів відповідно до «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» ;
— подання особисто заявки в Укрпатент на одержання патенту з реєстрацією дати подання заявки і отриманням розписки;
— сплата збору за подання заявки і проведення експертиз.

6. Заявник оплачує Патентному повіреному 30% суми договору.

7. Патентний повірений оплачує передбачений в кошторисі державний збір за реєстрацію заявки і проведення експертизи заявки (згідно постанови КМУ №543 вiд 22.05.2001).

8. Укрпатент установлює пріоритет заявки і видає Патентному повіреному рішення про реєстрацію заявки з підтвердженням дати пріоритету (протягом місяця).

9. Заявник оплачує Патентному повіреному 20% суми договору.

10. Патентний повірений супроводжує формальну експертизу Укрпатентом заявки і приймає певні рішення чи надає відповідні додаткові документи на запити експерта (протягом п’яти місяців).

11. Укрпатент публікує інформацію про заявлене технічне рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність» (по закінченні 18 місяців від дати подання заявки).

12. Патентний повірений надає Заявнику інформацію про наявність тимчасової правової охорони на заявлене технічне рішення (відповідно до ст.21 ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

13. Укрпатент проводить кваліфікаційну експертизу технічного рішення, що заявлено на отримання патенту, і видає Патентному повіреному рішення про видачу патенту Україні на винахід (протягом часу не менше сім місяців з дати подання заявки).

14. Патентний повірений супроводжує кваліфікаційну експертизу заявки і приймає певні рішення чи надає відповідні додаткові документи на запити експерта. При незгоді Заявника з рішеннями експертизи Патентний повірений оскаржує їх в установленому порядку, в т.ч. і в Апеляційній палаті Держдепартаменту і суді.

15. Патентний повірений оплачує державне мито за видачу патенту України на винахід і надає відповідний документ в Укрпатент (згідно Декрету КМУ «Про державне мито»).

16. Укрпатент проводить державну реєстрацію патенту на винахід, публікує відомості про винахід в офіційному бюлетені «Промислова власність» і видає Патентному повіреному патент України на винахід (протягом трьох місяців).

17. Патентний повірений вручає патент України на винахід з терміном дії 20 років Заявнику і виконує роботи по його правовому супроводженню.

patent.km.ua

Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності

Винаходи та корисні моделі

До відома заявників!

До уваги заявників, власників охоронних документів, їхніх представників та всіх зацікавлених осіб!

З 02 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів за надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. Актуальна інформація у розділі «Збори та держмито» за посиланням «Оплата державного мита та адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності».

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент (деклараційний патент) на винахід (корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Об’єктами винаходу (корисної моделі) можуть бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.
 • Винаходи:
  Охоронний документ – Патент.
  Строк дії патенту України на винахід – 20 років від дати подання заявки. За кожен рік сплачується річний збір за підтримання чинності патенту.
  Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.
  Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.
  Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
  Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

  Корисні моделі:
  Охоронний документ – Деклараційний патент.
  Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.
  Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).
  Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.
  Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
  Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

  Ми пропонуємо такі послуги:

 • надання консультацій з питань охорони і використання винаходу та корисної моделі, припинення недобросовісної конкуренції і порушення прав власників охоронних документів;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на винахід або корисну модель в Україні;
 • надання консультацій щодо поданих заявок на видачу патенту України на винахід або корисну модель;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів для отримання правової охорони винаходу або корисної моделі в іноземних країнах, зокрема в Російській Федерації;
 • надання практичних рекомендацій з питань складання заявочних матеріалів на винахід для подання міжнародної заявки за процедурою РСТ;
 • проведення патентно-інформаційного пошуку;
 • проведення патентних досліджень з метою виявлення патентної ситуації щодо об’єкта господарської діяльності;
 • підготовка документів для реєстрації договорів щодо розпоряджання правами на винаходи та корисні моделі;
 • досудове врегулювання спорів (медіація);
 • комплексні рішення з питань винаходів та корисних моделей (допомога у патентуванні винаходу, корисної моделі та розміщення інформації на Інтернет-біржі промислової власності тощо).
 • Звернення до фахівців Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» гарантує кваліфіковану допомогу у вирішенні найширшого кола питань у галузі промислової власності.

  Зверніться до нас і ми підберемо найбільш оптимальний варіант захисту вашого інтелектуального творіння і допоможемо надійно його захистити, а згодом можемо надати допомогу в пошуку інвесторів для його впровадження.

  Щоб замовити послугу необхідно надіслати лист (Зразок 1) на адресу: Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133, e-mail: y.bulaichuk@iii.ua або факс на номер: (044) 494-05-89.

  Для замовлення проведення перевірки матеріалів заявки на корисну модель на відповідність формальним вимогам Статті 12 Закону та Правилам складання заявки на корисну модель необхідно надіслати лист (Зразок 2).

  Консультацію стосовно винаходів та корисних моделей можна отримати за тел.: (044) 495-14-88, 285-85-88, 494-06-63.

  iii.ua

  Правила оформлення патенту

  Автор (будь-яка фізична особа), творчою працею якого створено цей винахід чи промисловий зразок, а також законний спадкоємець автора чи інша фізична або юридична особа, яка одержала від автора чи його спадкоємця право на подання заявки на договірній основі, мають право подати заявку на винахід або промисловий зразок.

  Право на подання заявки, насамперед, має автор. У встановлених законом випадках це право має роботодавець.

  Для оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки необхідно подати відповідним чином оформлену заявку в Державний департамент інтелектуальної власності на адресу Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна. (далі — Установа), де вона проходить експертизу (рис. 2.1).

  Рисунок. 2.1. — Технологічна схема процесу правової охорони об’єктів промислової власності

  Заявки на видачу охоронних документів можуть подаватися через патентного повіреного, зареєстрованого в Держпатенті України. Через патентних повірених подають заявки також особи, які проживають за межами України, або іноземні юридичні особи за межами України.

  Кожна подана заявка повинна стосуватися тільки одного винаходу чи промислового зразка, а також одного товарного знака.

  Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила).

  Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

  Заявка — це перелік документів, необхідних для отримання патенту:

  заява на винахід, промисловий зразок, товарний знак;

  опис суті рішення, що заявляється, із формулою винаходу;

  фотографії та інші доповнюючі матеріали.

  До заявки обов’язково додаються такі документи:

  • документ про сплату збору за подання заявки;

  • документ, що підтверджує право заявника на зменшення розміру збору, якщо таке право у заявника є;

  • доручення, що засвідчує повноваження представника заявника (якщо цей факт має місце);

  • заявка про пріоритет (якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету) і копія попередньої заявки.

  За подання заявки сплачується збір:

  заявка на винахід 9717 грн. 5917 грн.

  заявка на корисну модель 4317 грн. 3367 грн.

  Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом заявки та матеріалів.

  Міжнародна заявка приймається до розгляду за національною процедурою за умови надходження її до Установи не пізніше 21 місяця, а у випадку проведення міжнародної попередньої експертизи — не пізніше 31 місяця від дати пріоритету.

  Видача патентуздійснюється Укрпатентом у місячний строк після його державної реєстрації особі, що має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

  Патент на винахід чи промисловий зразок може бути визнаний недійсним повністю або частково протягом усього строку його дії у таких випадках:

  невідповідності винаходу чи промислового зразка, що охороняється, умовам патентоспроможності згідно з Положенням;

  наявності у формулі винаходу суттєвих ознак, які були в первинних матеріалах заявки;

  неправильного зазначення в патенті автора (співавтора) винаходу або власника патенту

  studfiles.net

  Патент на винахід в Україні: реєстрація та видача

  Що таке патент на винахід?

  Патент на винахід – охоронний документ, що засвідчує авторство, дату патентування винаходу і право власності на винахід.

  Право власності на винахід діє від дати подання заявки. Всі права на винахід отримує той, хто першим його запатентував.

  Як зареєструвати та отримати патент на винахід в Україні?

  Патенти на винаходи в Україні реєструються та видаються державним інститутом промислової власності (Укрпатентом). Заявка на видачу патенту на винахід може подаватися Заявником особисто, або через патентного повіреного. Оформлення, подача заявки та реєстрація патентів на винаходи іноземних осіб (нерезидентів України) здійснюється тільки через українських патентних повірених.

  Строк дії патенту на винахід в Україні складає 20 років. Протягом цього терміну патентовласник має право монопольного використання запатентованого винаходу, може передавати і продавати права за патентом, а також забороняти використання запатентованого винаходу.

  Права винахідника та права роботодавця.

  • Якщо винахід було створено самостійно, право на реєстрацію та отримання патенту на винахід, а також будь-яких інших охоронних документів належить автору (винахіднику).

  • Якщо винахід створювався за контрактом або на замовлення роботодавця, в той час, як винахідник перебував у трудових відносинах з роботодавцем, або з використанням виробничих секретів та обладнання роботодавця, за законом пріоритетні права на патентування винаходу належать роботодавцю. Цей пункт діє тільки до закінчення чотирьох місяців від дати письмового повідомлення роботодавця про створення винаходу з описом суті винаходу, що підлягає патентуванню.

  . • Якщо роботодавець не подасть заявку на реєстрацію патенту на винахід в чотиримісячний строк після створення винаходу або не прийме рішення віднести дані відомості до комерційної таємниці, винахідник має право подати заявку від свого імені і зареєструвати патент на себе.

  • Власником патентних прав може бути правонаступник роботодавця або винахідника.

  • Заявка на видачу патенту може подаватися представником у справах інтелектуальної власності за дорученням майбутнього патентовласника.

  Права та можливості власника патенту

  Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати продукт і забороняти третім особам його використання.

  Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.

  Якщо ви оформили, подали заявку, і вам зареєстрували патент на винахід, можна не доводити новизну виробу у разі пред’явлення претензій, оскільки вже є документ, що її засвідчує.

  Патент на винахід засвідчує сучасність, новизну та легітимність виробу. Оскільки отримати патент на винахід можна тільки на унікальний об’єкт, цей документ є вагомим аргументом на користь продукту в конкурентній боротьбі.

  У разі порушення прав за патентом на винахід необхідно звертатися в антимонопольний комітет України, або до Господарського суду, в залежності від обставин справи. Якщо претензії власника патенту на винахід знайдуть обґрунтованими, порушнику буде заборонено використання запатентованого в Україні об’єкту. Також він може бути зобов’язаний відшкодувати збитки, оштрафований та притягнутий до кримінальної відповідальності.

  Що робити, якщо вас звинуватили в порушенні прав за патентом?

  Негайно звернутися до фахівця, і з’ясувати, чи обґрунтовані претензії.

  Вартість патентування винаходу

  Вартість реєстрації патенту на винахід залежить від складності винаходу, наявності або відсутності необхідних креслень і діаграм, інформації про наявні аналоги винаходу і кількості країн, в яких необхідно отримати правовий захист.

  Ми можемо з гордістю сказати, що наші клієнти завжди залишаються задоволеними якістю наших послуг та оптимальністю цін.

  Ви можете вже зараз точно дізнатися вартість реєстрації патенту на винахід, надіславши нам швидкий запит.

  Вимоги до винаходів в Україні

  Винахід може бути запатентований, якщо він:

 • Новий – надає рішення, раніше невідоме у відповідній області
 • Має винахідницький рівень – не є очевидним для фахівця в даній області. Якщо ж корисний ефект досягається очевидним для фахівця чином, нові пристрої і матеріали можуть охоронятися в якості корисних моделей.
 • Може бути застосований у промисловості – тобто може реалізуватися на практиці.
 • Перш ніж оформити заявку на патентування нового рішення, варто визначити, чи підлягає воно патентуванню.

  В якості винаходів в Україні можуть бути запатентовані:

 • Процес або спосіб
  • Продукт: речовина, виріб, пристрій, штами мікроорганізмів, клітинні культури тощо.
  • Будь-яке нове застосування існуючих продуктів і способів.
  • Не є винаходами:

  • ідеї, що стосуються зовнішнього вигляду виробів, в тому числі спрямовані на задоволення естетичних та ергономічних потреб (такі об’єкти охороняються в якості промислових зразків);
  • бази даних (охороняються авторським правом);
  • методи проведення ігор;
  • методи виконання розумових операцій;
  • ідеї, які не можуть бути втілені в життя, а також ті, що суперечать нормам гуманності та моралі.
  • Просто й однозначно визначити, чи підлягає ваш об’єкт патентній охороні можна не завжди , тому у разі будь-яких сумнівів, будь ласка, звертайтесь до наших фахівців.

   Телефон безкоштовної консультації: (068)177-92-00.

   Як отримати патент на винахід в Україні?

   Для оформлення патенту на винахід потрібні відомості:

   ПІБ та місце проживання заявника (або реквізити та юридична адреса організації – заявника);
   ПІБ та місце проживання автора винаходу;
   Відомості, що описують суть винаходу, а також, якщо це необхідно, креслення, епюри, схеми та діаграми.

   Щоб почати патентування вашого винаходу, зателефонуйте нам за тел. (044) 362-67-02, (061) 270-47-96, (068) 177-92-00, або просто скористайтесь формою замовлення.

   Ми відповімо на всі ваші питання, направимо на вашу адресу заповнений договір з умовою конфіденційності і почнемо підготовку документів до реєстрації патенту на винахід.

   Чому нас обирають?

   Порядок видачі патенту на винахід в Україні

   1. Перед початком патентування винаходу наші фахівці визначать і усунуть можливі перешкоди в отриманні патенту на винахід, шляхом проведення патентно-інформаційного пошуку. Пошук дозволяє отримати відомості про аналоги винаходу і скорегувати роботи з патентування в потрібну сторону. Це дозволяє уникнути зайвих затрат часу та знизити вартість патентування винаходу.

   Складена з урахуванням результатів патентного пошуку заявка є найбільш оптимальною з точки зору скорішого отримання патенту на винахід та успішного проходження експертизи. Патентний пошук також дозволяє побачити досягнення в області, яка вас цікавить.

   2. Наше агентство готує усі необхідні матеріали і складає заявку на видачу патенту на винахід в Україні, після чого комплект документів подається в Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ).

   Заявка на видачу патенту – комплект документів, що включає в себе:
   опис винаходу;
   формулу винаходу;
   заяву на видачу патенту на винахід встановленого зразка;
   реферат;

   креслення (якщо на них є посилання в описі).

   3. Під час патентування подані матеріали проходять два етапи експертизи – формальний та кваліфікаційний. Під час першого етапу перевіряється правильність оформлення заявки на видачу патенту, під час другого – відповідність винаходу умовам патентоспроможності (новизна, винахідницький рівень, можливість застосування).
   4. Після успішного проходження етапів експертизи Укрпатентом виноситься рішення про видачу патенту і ви отримуєте патент на винахід. Приблизний термін отримання патенту – 1.5-2 роки.

   Завжди поруч

   Після реєстрації та отримання патенту на винахід (в Україні та інших країнах), протягом усього терміну дії патенту, ми безкоштовно консультуємо наших клієнтів щодо всіх питань, пов’язаних з правовою охороною їх винаходів. Ви зможете звернутися до нас в будь-який час. Ми підкажемо що робити, якщо хтось порушить ваші права, як надійно захистити свої інтереси під час передачі та частковому делегуванні прав на використання винаходу, і будемо вірними і надійними помічниками у всіх питаннях, що стосуються охорони вашої інтелектуальної власності.

   Незалежно від того, де ви знаходитесь

   Ми успішно працюємо з усіма регіонами України та зарубіжними партнерами, і можемо забезпечити вам отримання патенту на винахід як в Україні, так і в будь-якій іншій країні світу незалежно від вашого поточного розташування.

   При бажанні, всю процедуру реєстрації можна провести не виходячи з дому або офісу. Усі необхідні документи ми доставимо Вам кур’єром, а для вирішення робочих питань використовується телефон, електронна пошта, та відеозв’язок через інтернет.

   Зверніться до нас зараз, і ми проконсультуємо вас абсолютно безкоштовно. Ми підберемо найбільш оптимальний варіант захисту вашого творіння і допоможемо вам надійно його запатентувати, а згодом можемо надати вам допомогу в пошуку інвесторів.

   Телефонуйте: (068) 177-92-00, (044) 362-67-02, (061) 270-47-96.

   З території іншої країни: +38(068) 177-92-00.

   patentresult.ua

   Патент оформлення

   Загальна інформація

   IT розробки НУК

   Молодим науковцям

   Досягнення

   Оформлення патентів

   Документи складені на основі Наказу МОНУ № 22 від 22.01.2001 року

   Додаткові зміни та доповненення наведені на сайті Укрпатенту www.ukrpatent.org

   Електронне подання заявок

   Паперове подання заявок

   Заявка на винахід, корисну модель — це сукупність документів, необхідних для видачі патенту.
   Заявка складається українською мовою та повинна містити:

   Заява про видачу патенту України на винахід (корисну модель)

   Заява подається за встановленою формою. У графі, що містить прохання видати патент України, необхідно зазначити, який різновид патенту просить видати заявник, зробивши у відповідній клітинці позначку «Х».
   Позиції, виділені червоним, у наведеному прикладі заяви, заповнюються винахідниками. Розділ заяви «Перелік документів, що додаються», заповнюють за допомогою позначок «Х» у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів одного примірника.
   Заява підписується керівником або уповноваженою на це особою і обов’язково проставляється дата підпису. Підпис засвідчується печаткою.

   Опис винаходу (корисної моделі)

  • Завантажити шаблон оформлення опису патенту
  • Опис винаходу, корисної моделі повинен викладатись настільки чітко і повно з усіма технічними деталями та підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу, щоб фахівець у відповідній галузі міг його здійснити.
   Опис винаходу, корисної моделі обов’язково повинен містити індекс Міжнародної патентної класифікації, назву винаходу та такі розділи:

   1. Галузь техніки, до якої належить винахід ( корисна модель)

   2. Рівень техніки, тобто характеристику аналогів і прототипу, а також критику прототипу

   В цьому розділі наводять рівень техніки, відомий заявнику і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і його (її) зв’язку з відомим рівнем. Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).
   Аналог винаходу (корисної моделі) — це засіб того самого призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, або до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).
   Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог. При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.
   Для виявлення та обгрунтування причин, що перешкоджають, при використанні найближчого аналога, одержанню очікуваного технічного результату, необхідно проаналізувати технічні властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих властивостей при його використанні і показати їх недостатність для досягнення очікуваного технічного результату.
   При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для кожного винаходу.
   Також необхідно зазначити, що опис кожного аналога починається з абзацу.

   3. Суть винаходу, корисної моделі

   Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).
   Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із зазначеним результатом.
   У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічна задача, як правило, полягає у створенні об’єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об’єктом може бути пристрій, спосіб тощо.
   Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об’єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо.
   Технічним результатом може бути одержання технічних засобів певного призначення уперше.
   Рекомендується навести також й інші відомі заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід (корисна модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.
   Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно технічного результату, наводяться для кожного винаходу.
   Також у цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причинно-наслідковий зв’язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним технічним результатом. Необхідно зазначити відповідність критеріям:

   • для патенту на винахід – «новизна», «винахідницький рівень», «промислова придатність»
   • для патенту на корисну модель – «новизна», «промислова придатність»
   • Нижче наведені певні рекомендації експертів Укрпатенту.
    Формулювання задачі повинно містити такі відомості: найменування об’єкту, вказівки в загальному вигляді на характер удосконалення, вказівку на той самий технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні заявленого винаходу. За можливості необхідно вказати споживацькі властивості об’єкта, пов’язані з технічним результатом.

    • Приклад рекомендованого написання задачі
    • Завантажити приклад рекомендованого написання задачі
    • Суттєві ознаки з кожного залежного пункту формули винаходу, як вони є, бажано викладати у вигляді окремого речення з нового абзацу.

     4. Перелік рисунків, креслень, таблиць (якщо на них є посилання в описі)

     У цьому розділі опису, крім переліку фігур, наводять стислі пояснення того, що зображено на кожній з них у статиці. При цьому позначення здійснюють послідовно від першої до останної позиції (1,2,3. n)

     Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту.
     Також в цьому розділі надають опис пристрою у динаміці, в якому необхідно висвітлити, як саме проявляється позитивний ефект, описаний в постановці задачі.
     Необхідно наголосити на тому, що таблиці нумерують окремо.

     5. Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу (корисної моделі)

     У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу (корисної моделі)» технічного результату при здійсненні винаходу (корисної моделі).
     Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого(ої) характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.
     Якщо для характеристики винаходу (корисної моделі) використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що підтверджують можливість одержання технічного результату у межах зазначеного інтервалу.

     Формула винаходу (корисної моделі)

     Призначення формули винаходу (корисної моделі) і вимоги до формули

     Структура формули винаходу (корисної моделі)

     Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.

     Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання або використання.
     Багатоланкову формулу застосовують для характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і(або) уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи винаходів.
     Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти). Багатоланкова формула, що характеризує групу винаходів, має декілька незалежних пунктів, кожний з яких характеризує один з винаходів групи. При цьому кожний з винаходів групи може бути охарактеризований із залученням залежних пунктів, підпорядкованих відповідному незалежному пункту.

     При складанні багатоланкової формули дотримуються таких правил:

     • незалежні пункти, як правило, не повинні містити посилань на інші пункти формули, однак такі посилання допускаються, якщо вони дають змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю змісту інших пунктів
     • залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом, якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для характеристики різних винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту
     • пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення)

     Складання формули винаходу (корисної моделі)Пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об’єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.
     Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом «який (яка, яке) відрізняється тим, що. ».

     Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує:

     • індивідуальну сполуку
     • штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин
     • нове застосування відомого продукту чи процессу
     • винахід (корисну модель), що не має аналогів
     • Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають одним реченням.
      Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) повинен стосуватися лише одного винаходу (однієї корисної моделі) або групи винаходів, заявлених як альтернатива. У незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі (або в кожний незалежний пункт формули, що характеризує групу винаходів) включають сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату. Зазначена сукупність ознак визначає обсяг правової охорони.
      При складанні незалежного пункту формули слід ураховувати, що сукупність ознак, достатніх для досягнення технічного результату, повинна бути передана певним набором ознак, властивих цьому об’єкту.

      Незалежний пункт формули винаходу (корисної моделі) не визнається таким, що стосується одного винаходу (корисної моделі), якщо він містить викладені як альтернатива ознаки, які не забезпечують одержання того самого технічного результату, або викладені як альтернатива групи ознак, причому кожна з альтернативних груп включає кілька функціонально самостійних ознак (вузол або деталь пристрою; операція способу, речовина, матеріал або прилад, застосовані в способі; інгредієнт композиції і т. ін.), у тому числі, коли вибір однієї з таких альтернативних ознак залежить від вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак); характеристику винаходів, які стосуються об’єктів різного виду чи сукупності засобів, кожний з яких має своє власне призначення, а в цілому зазначена сукупність не реалізує спільного призначення.
      До залежного пункту формули винаходу (корисної моделі) включають ознаки, що розвивають чи уточнюють сукупність ознак, зазначену в незалежному пункті формули, у тому числі шляхом розвитку чи уточнення окремих ознак цієї сукупності, та необхідні лише в окремих випадках виконання винаходу (корисної моделі) або його (її) використання.

      Обмежувальна частина залежного пункту формули включає родове поняття, що відображає призначення винаходу (корисної моделі), викладене, як правило, скорочено в порівнянні з наведеним у незалежному пункті, і містить посилання на незалежний пункт і/або залежний (залежні) пункт (пункти), якого (яких) він стосується.

      Підпорядкованість залежних пунктів незалежному може бути безпосередньою і опосередкованою, тобто з посиланням на один або декілька залежних пунктів.

      Безпосередню підпорядкованість залежного пункту застосовують тоді, коли для характеристики винаходу (корисної моделі) в окремому випадку його виконання чи використання поряд із ознаками цього пункту необхідні лише ознаки, зазначені в незалежному пункті формули.
      Опосередковану підпорядкованість залежного пункту незалежному застосовують, якщо для зазначеної характеристики, окрім ознак незалежного пункту формули, необхідні ще й ознаки одного чи кількох інших залежних пунктів формули.
      При підпорядкованості залежного пункту декільком пунктам формули посилання на них зазначають з використанням альтернативи.

      Креслення або інші матеріали, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу (корисної моделі), та якщо на них є посилання в описі

      Всі зазначені вище матеріали готуються та подаються до Патентно-ліцензійного сектора НУК у 4-х примірниках на паперовому носії, а також у електронному вигляді.

       Загальні вимоги до оформлення документів заявки

      sites.google.com

Смотрите так же:

 • Льготный стаж по инвалидности Льготный стаж по инвалидности В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (ст. 8) право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в установленном порядке […]
 • Налог на имущество при продаже основного средства Продажа основных средств при УСН В некоторых случаях при продаже основного средства фирма обязана пересчитать базу по "упрощенному" налогу в порядке, предусмотренном главой 25 Налогового кодекса. Рассмотрим, когда продажа ОС при УСН […]
 • Подоходный налог с работающих инвалидов Подоходный налог с инвалидов 3 группы Выбор категории Оплата налога за имущество инвалидом 3 группы должен ли я платить налог на квартиру если являюсь инвалидом 3 группы неработающий но еще не на пенсии но получаю пенсию по […]
 • Налог 38Ру иркутская область ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАЖА-38.РУ"3816021843 Оценка налоговых рисков при работе с Контрагентом(Должная осмотрительность) Организация не предоставила данные. Связанные компании по руководителю(аффилированность ? […]
 • Правила проезда на жд транспорте Основные правила пассажирских перевозок Приобретение проездного документа (билета), кроме билетов на пригородные поезда, производится на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира (паспорт, военный билет, […]
 • 190 приказ мз Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания Для того, что бы получить pin-код для доступа к данному документу на нашем сайте, отправьте sms-сообщение с текстом zan на номер Абоненты GSM-операторов […]