Запит суду

Зразок запиту на отримання публічної інформації

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

Зразок запиту надання інформації

Відповідальній особі Дубровицького
районного суду Рівненської області
з питань запитів на інформацію
старшому секретарю суду Фурсович Н.Г.

Прізвище ім’я по-батькові запитувача

Поштова адреса _________________________
________________________________________

Номер засобу зв’язку ___________________

Запит на отримання публічної інформації

Прошу надати публічну інформацію (тобто інформацію, що не стосується розгляду конкретної справи) стосовно: загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит.

(число, місяць, рік)_____________ (підпис)___________

Бланк запиту про надання інформації

Адреса електроної пошти ________________
________________________________________

Прошу надати інформацію (тобто інформацію, що не стосується розгляду конкретної справи)
стосовно: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено
запит
.

1. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. Інформація на запит надається безоплатно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

dr.rv.court.gov.ua

11 лютого 2016 11:49

Зміївський районний суд Харківської області оштрафував чиновника комунального підприємства за ненадання частини інформації, яку вимагав запитувач в інформаційному запиті.

Це рішення важливе як в частині обґрунтування, так і в частині рішення судді.

Серед аргументів заявника варто звернути увагу на порядок доведення. Спочатку – що комунальне підприємство є розпорядником публічної інформації, потім – що майно, яким воно володіє, є майном територіальної громади, а отже, що фінансова документація комунального підприємства не може охоронятися комерційною таємницею.

Також цікавим є обґрунтування суспільної важливості запитуваної інформації. Суспільну важливість фінансових документів та розрахунків у протоколі офісу Уповноваженого з прав людини було вмотивовано через те, що така інформація дає громадськості можливість контролювати органи місцевого самоврядування, що є засновниками комунальних підприємств.

Рішення Зміївського райсуду є прогресивним для українського судочинства, яке у справах з доступу часом зараховувало як надання відповіді навіть листи з відмовами – мовляв, які можуть претензії до розпорядника, якщо відповідь є. Просто вона негативна.

У «зміївській справі» відповідь було надано, проте не на всі запитання, які цікавили запитувача, тоді суд, обстоюючи право громадянина на інформацію, вирішив оштрафувати розпорядника за неповне надання інформації.

Подаємо постанову Зміївського районного суду Харківської області (суддя Бережна Н.М.) у скороченому вигляді:

Запитувач звернувся до КП «Зміїв-Сервіс» з інформаційним запитом, в якому просив:

· надати інформацію про штатний розпис КП «Зміїв-сервіс» з тарифними ставками (окладами) і відрядними для робітників та посадовими окладами для службовців, а також інформацію про кількість зайнятих посад і вакансій;

· надати фінансовий звіт КП «Зміїв-сервіс» за 2013 та 2014 рр.;

· надати інформацію про суму заборгованості за надані послуги та суму стягнутої заборгованості за 2013 та 2014 рр.;

· надати інформацію про кількість укладених договорів з власниками приватних домоволодінь;

· надати графік та маршрут вивезення твердих побутових відходів;

· надати порядок розрахунку кількості твердих побутових відходів на одного споживача;

· пояснити, що включається в прямі витрати з оплати праці.

Листом за підписом директора КП «Зміїв-сервіс» було надано інформацію про розмір, структуру тарифів на послуги та графік вивезення твердих і рідких побутових відходів. При цьому, решти запитуваної інформації заявнику надано не було.

1. Заявник обґрунтовує, що комунальне підприємство є розпорядником публічної інформації:

Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП «Зміїв-Сервіс» с комунальним підприємством, засновником якого є Зміївська районна рада Харківської області.

Як підсилювальний аргумент використовується той, що КП «Зміїв-Сервіс» є природною монополією:

«Відповідно до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, який складається та ведеться відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб єктів природних монополій» , КП «Зміїв-Сервіс» є природною монополією. Це зумовлюється тим, що КП «Зміїв-Сервіс» є єдиним підприємством, яке може надавати комунальні послуги, зокрема, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих і рідких побутових відходів на відповідній території Харківської області».

Таким чином, КП «Зміїв-Сервіс» є розпорядником інформації стосовно використання бюджетних коштів, а також умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. Заявник обґрунтовує, що інформація, яку він запитував, є публічною.

…відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Доступ до цієї інформації може бути обмежено у випадку, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

3. Заявник аналізує норми Господарського кодексу та положення Статуту КП «Зміїв-сервіс» і робить висновок, що все майно, яким володіє комунальне підприємство, в тому числі доходи від реалізації послуг, є комунальним майном, тобто власністю відповідної територіальної громади.

Таким чином, доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг (продукції, товарів), відрахування частини прибутку до місцевого бюджету, виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, не може бути обмежено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

Інформації про правила, графік, маршрути, розрахунки норм споживання послуг, умови оплати послуг визначає умови надання послуг та має надаватись комунальними підприємствами запитувачам інформації відповідно до вимог Закону.

4. Заявник доводить, що інформація щодо діяльності комунальних підприємств становить суспільний інтерес.

Зокрема, частиною третьою статті 8 ГКУ передбачено, що господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.

Відкритість і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування передбачає можливість взаємодії громадян, їхніх об’єднань, юридичних осіб з ними при формуванні і реалізації державної політики, впливу на рішення та діяльність цих органів, доступу до повної, об’єктивної, достовірної інформації про їх діяльність.

…Відповідно, доступ до інформації про діяльність таких підприємств надає можливість громадськості проконтролювати законність та обґрунтованість рішень органів місцевого самоврядування щодо їх створення та діяльності, необхідності їх фінансування, належного виконання такими підприємствами визначених для них завдань, дотримання ними законодавства України та рішень відповідних органів місцевого самоврядування, розпорядження комунальним майном тощо.

Таким чином, запитувана заявником інформація щодо діяльності комунального підприємства має суспільний інтерес та має бути надана відповідно вимог Закону.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, у суді свою вину визнала.

Суд застосував ч. 2 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення , а саме порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» , а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, дійшов висновку, що на нього належить накласти стягнення у виді штрафу.

Наклав на посадову особу КП «Зміїв-Сервіс» штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 425 грн, а також поклав на неї сплату судового збору в розмірі 243 грн. 60 коп.

dostup.pravda.com.ua

Запит суду

Для юридичних осіб

вул. П. Орлика, 4а, м. Київ, 01043

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

(адреса місця розташування)

тел. _________; е-mail___________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати таку інформацію:

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

Ознайомлен(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

(підпис представника юридичної особи)

____ _____________ 20___ року _________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Для фізичних осіб

Вищий спеціалізований суд України

з розгляду цивільних і кримінальних справ

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

тел. _________; е-mail:___________

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені таку інформацію: _______________________________________________________

В ідповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою: ___________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

______________ 20__ року _________ ________________

sc.gov.ua

Суд в Гаазі задовольнив запит України про застосування запобіжних заходів проти Росії для захисту меншин в Криму

Відповідну ухвалу оголосили у Палаці миру в Гаазі.

Міжнародний суд ООН ухвалив наказ, яким задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів проти Росії за конвенцією для захисту національних меншин в Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний наказ у Палаці миру в Гаазі оголосив президент суду Ронні Абрагам (Ronny Abraham).

Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

За словами Абрагама, ухвалені заходи не будуть тими самими, про які просила Україна.

Щодо тимчасових заходів у рамках звинувачення Росії у порушенні CERD, суддя зауважив: «Суд ухвалив. що умови, яких вимагає Статут Суду для того, щоб запровадити тимчасові заходи щодо CERD, виконані».

У цьому зв’язку Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти — троє.

Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Також одноголосно було ухвалено рішення про те, щоб обидві сторони утрималися від будь-яких дій, які можуть погіршити чи продовжити спір у Суді чи зроблять його більш складним для вирішення.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ в період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

6-9 березня в Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії. В ході слухань представники РФ повністю відкинули пред’явлені обвинувачення, заявивши, що жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.

www.unian.ua

ЄСПЛ зробив запит у російської влади на інформацію про стан здоров’я Сенцова – адвокат

Запит Європейського суду з прав людини щодо українського режисера Олега Сенцова означає, що російська влада зобов’язана не допустити його смерті, але й не має права використовувати способи примусового годування, зазначила його адвокат Наталія Добрева.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) зробив запит у російсьої влади на всю інформацію про стан здоров’я українського політв’язня, режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту. Про це агентству «Интерфакс» 20 червня розповіла адвокат Наталія Добрева, що представляє Сенцова в ЄСПЛ.

За її словами, суд зробив запит на інформацію про дотримання щодо Сенцова вимог ст. 2 (право на життя), ст. 3 (заборона тортур) і ст. 4 (заборона примусової праці) Конвенції ООН із прав людини через його голодуванням. Суд також просить до 27 червня надати детальну інформацію про поточний стан здоров’я Сенцова разом із медичною документацією.

«По суті це означає, що влада зобов’язана не допустити смерті Сенцова, але й не має права використовувати способи примусового годування», – сказала адвокат.

Добрева додала, що суд запропонував Сенцову припинити голодування.

Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні у Криму терористичної спільноти і керівництві нею, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах та підготовці ще одного теракту. Сенцов своєї провини не визнав.

14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування в колонії міста Лабитнангі. Він висунув вимогу звільнити 64 українських політв’язнів, але себе до списку не вніс.

9 червня президент України Петро Порошенко телефоном обговорив із президентом РФ Володимиром Путіним питання українських політв’язнів . Лідери домовилися, що омбудсмени обох країн найближчим часом відвідають ув’язнених громадян.

19 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що досягнутих напередодні домовленостей з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою про синхронне відвідування Сенцова і керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського не виконано.

Цього дня російські діячі мистецтв звернулися до Путіна з проханням помилувати Сенцова . Під зверненням підписалося 12 осіб, зокрема режисери Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський та Олексій Учитель, журналісти Володимир Познер і Ксенія Собчак, актриса Чулпан Хаматова, художник-мультиплікатор Юрій Норштейн.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «для помилування передбачено процедуру, яку ініціює сам засуджений».

20 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд повідомив, що готовий подати прохання про помилування Сенцова.

m.gordonua.com

Смотрите так же:

  • Пенсия инвалидам 2 группы в 2018 году с детьми Пенсию инвалидам второй группы в 2018 году в РФ Присвоение любой формы инвалидности в Российской Федерации происходит только по медико-социальным показателям. Инвалидность второй категории назначается людям, которые считаются […]
  • Нравственный закон внутри Нравственный закон внутри . звездное небо над головой и моральный закон во мне . звездное небо над головой и моральный закон во мне Кант ИммануилКритика практического разума (1788) Две вещи наполняют душу всегда новым и все […]
  • Закон о налогах на недвижимость для пенсионеров в 2018 году Льготы для пенсионеров в 2018 году: освобождение 6 соток земли от налога Госдума приняла закон о включении пенсионеров в перечень лиц, которым может быть предоставлен имущественный вычет по земельному налогу. Эту реформу президент РФ […]
  • Закон рк о госзакупках с изменениями и дополнениями О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 936 Правительство Республики […]
  • У вас нет доступа к папке запросите разрешение Запросить разрешение от администратора на удаление файлов Удаление файлов необходимо для разных целей, чаще всего, для освобождения места на локальном диске вашего компьютера. Эта операция проста, но, иногда, даже с ней возникают […]
  • Усн налог на прибыль 2018 Уплата налога по УСН Ближайшие отчетные даты ООО и ИП на УСН Аванс по УСН за II квартал 2018 года Главная Помощь и доп. информация УСН Уплата налога по УСН Упрощённая система налогообложения (УСН) – специальный налоговый режим, […]